Robocoast – Eurooppa – Kiina – Robocoast

Home Robocoast – Eurooppa – Kiina – Robocoast

Innovaattoreiden kansainvälinen ekosysteemi

Robocoast on automaation, robotiikan ja tekoälyn avoimeen innovaatiotoimintaan perustuva kansainvälinen verkostotoimija. Tutkimuksen, kehittämisen ja osaamisen ekosysteemi, jossa jokainen on yhdessä enemmän. Robocoast kuuluu tärkeimpiin eurooppalaisiin tutkimus- ja asiantuntijaverkostoihin, kuten EU:n ylläpitämään Digital Innovation Hub -verkostoon, HiPEAC-asiantuntijaverkostoon ja Allied ICT Finland -verkostoon. Robocoast on myös Kiinan kehitysohjelman pilottikaupunki Ningbon strateginen kumppani.

Robocoast DIH on HUB, joka yhdistää eurooppalaisen robotiikka- ja tekoälyalan huippuosaamisen ja Kiinan teollisuuden modernisointi-investoinnit.

Digital Innovation Hub (DIH)

Digital Innovation Hub -verkosto, joka koostuu Euroopan komission hyväksymistä osaamiskeskittymistä. Digital Innovation Hub -toiminnan tarkoitus on edesauttaa yrityksiä digitaalisessa muutoksessa ja jalkauttaa asiantuntijoiden ja tiedeyhteisöjen osaaminen yrityksiin.

Robocoast - Kiina yhteistyö

Robocoast on Ningbon kaupungin strateginen modernisaatio kumppani HNC-USF -alustan kautta. Robocoastin roolina on löytää eurooppalaista robotiikkaosaamista ja -yrityksiä yhteistyössä toteutettaviin projekteihin.

HiPEAC

HiPEAC on asiantuntijaverkosto, johon kuuluu tiedeyhteisöjä ympäri Eurooppaa. Verkoston kesken jaetaan teknisiä haasteita, joiden ratkaisemisessa mikä tahansa jäsenyhteisö voi olla mukana.

Allied ICT Finland

Robocoast kuuluu kansalliseen AIF-verkostoon, joka yhdistää eri tutkimusyhteisöjen ja ekosysteemien voimat. Verkoston tavoitteena on yhdistää asiantuntijoita ympäri Suomen, saada osaamiskeskittymien välille synergiaetuja ja hyödyntää parhaita osaajia yrityskentän ongelmien ratkaisussa.

Hämeen ammattikorkeakoulu

Robocoast tekee koulutusyhteistyötä Hämeen ammattikorkeakoulun (HAMK) kanssa. HAMK tarjoaa koulutuspalveluja erityisesti kiinalaisille yrityksille. Robocoast toimii puolestaan eri alojen asiantuntijoiden koordinoijana koulutuksiin.

Gamecoast

Gamecoast on satakuntalainen pelillisyysteeman yrityksistä koostuva klusteri, jonka tavoitteena on luoda pelillisyydestä lisäarvoa erityisesti teollisuuden yrityskenttään. Robocoast tekee tiivistä yhteistyötä Gamecoastin kanssa edistämällä synergiaetuja alan yritysten kesken.

RoboAI

RoboAI on tutkimuksen ja tuotekehityksen sekä koulutuksen ja osaamisen globaali innovaatioalusta, joka sijaitsee Satakunnan ammattikorkeakoulun Porin kampuksella. RoboAI:n tutkimus- ja tuotekehityskeskus tarjoaa yrityksille automaatioon, robotiikkaan ja tekoälyyn liittyviä tutkimus- ja tuotekehityspalveluja sekä startup-palveluja. Lisäksi RoboAI tarjoaa alan muunto- ja täydennyskoulutusta. Robocoast tekee oppilaitosyhteistyötä RoboAI:n kanssa ja ohjaa esimerkiksi oppilaiden lopputyöaiheita yrityksille tarpeen mukaan.

Tampereen yliopisto

Robocoast tekee yhteistyötä Tampereen yliopiston Porin yliopistokeskuksella toimivan data-analytiikan tutkimusyksikön kanssa.

Prizztech

PRIZZTECH Oy on elinkeinoyhtiö, jonka tehtävänä on maakunnan hyvinvoinnin edistäminen yrityselämää vahvistamalla. Prizztech tarjoaa palveluja yrityksen elinkaaren kaikkiin vaiheisiin – yritysidean kehittelystä yrityksen perustamiseen, yrityksen kasvusta ja kansainvälistymisestä yritystoiminnan vakiintumiseen ja mahdolliseen sukupolvenvaihdokseen. Omistajiamme ovat satakuntalaiset kunnat ja yhteistyö erityisesti Porin yliopistokeskuksen ja Satakunnan ammattikorkeakoulun kanssa on erittäin keskeisessä roolissa. Prizztech oy hallinnoi Robocoastin toimintaa.