Digitaalinen Eurooppa – Robocoast

Home Digitaalinen Eurooppa – Robocoast

Innovaattoreiden kansainvälinen ekosysteemi

Robocoast on automaation, robotiikan ja tekoälyn avoimeen innovaatiotoimintaan perustuva kansainvälinen verkostotoimija. Tutkimuksen, kehittämisen ja osaamisen ekosysteemi, jossa jokainen on yhdessä enemmän. Robocoast kuuluu tärkeimpiin eurooppalaisiin tutkimus- ja asiantuntijaverkostoihin, kuten EU:n ylläpitämään Digital Innovation Hub -verkostoon, HiPEAC-asiantuntijaverkostoon ja Allied ICT Finland -verkostoon. Robocoast on myös Kiinan kehitysohjelman pilottikaupunki Ningbon strateginen kumppani.

Robocoast DIH on HUB, joka yhdistää eurooppalaisen robotiikka- ja tekoälyalan huippuosaamisen ja Kiinan teollisuuden modernisointi-investoinnit.

 

Robocoast kumppanit

Gamecoast

Gamecoast on satakuntalainen pelillisyysteeman yrityksistä koostuva klusteri, jonka tavoitteena on luoda pelillisyydestä lisäarvoa erityisesti teollisuuden yrityskenttään. Robocoast tekee tiivistä yhteistyötä Gamecoastin kanssa edistämällä synergiaetuja alan yritysten kesken.

Robocoast - Kiina yhteistyö

Robocoast on Ningbon kaupungin strateginen modernisaatio kumppani HNC-USF -alustan kautta. Robocoastin roolina on löytää eurooppalaista robotiikkaosaamista ja -yrityksiä yhteistyössä toteutettaviin projekteihin.

Robocoast TKI-alustat ja verkostot

Digital Innovation Hub (DIH)

Digital Innovation Hub -verkosto, joka koostuu Euroopan komission hyväksymistä osaamiskeskittymistä. Digital Innovation Hub -toiminnan tarkoitus on edesauttaa yrityksiä digitaalisessa muutoksessa ja jalkauttaa asiantuntijoiden ja tiedeyhteisöjen osaaminen yrityksiin.

Allied ICT Finland

Robocoast kuuluu kansalliseen AIF-verkostoon, joka yhdistää eri tutkimusyhteisöjen ja ekosysteemien voimat. Verkoston tavoitteena on yhdistää asiantuntijoita ympäri Suomen, saada osaamiskeskittymien välille synergiaetuja ja hyödyntää parhaita osaajia yrityskentän ongelmien ratkaisussa.

HiPEAC

HiPEAC on asiantuntijaverkosto, johon kuuluu tiedeyhteisöjä ympäri Eurooppaa. Verkoston kesken jaetaan teknisiä haasteita, joiden ratkaisemisessa mikä tahansa jäsenyhteisö voi olla mukana.

Reboot IoT Factory

Mikä on Reboot ja mistä siinä on kyse? Reboot IoT ekosysteemi uudistaa teollisuutta digitaalisilla ratkaisuilla ketterästi ja käytännönläheisesti. Lopputuloksena syntyy skaalautuvia ratkaisuja, joiden pääsyä kansainvälisille markkinoille tuetaan. Teknologiayrityksille kokonaisuus tarjoaa uusia asiakkaita ja teollisuusyrityksille tehokkaita prosesseja liittyen esimerkiksi toimitusverkostoihin, digitaaliseen tuotantoon tai robotiikkaan.

agROBOfood

agROBOfood on EU:n rahoittama projekti, jonka tähtäimenä on lisätä eurooppalaisen maatalouden ja ruoantuotannon tehokkuutta ja kilpailukykyä robotisaation avulla.