Digi Review

EDIH-organisationerna har till uppgift att effektivt och affärsinriktat hjälpa företag att införa nya digitala lösningar och öka företagens kompetens inom användningen av digitala lösningar. Dessutom ska EDIH-organisationerna hjälpa företag att hitta och ansöka om finansiering för genomförandet av digitala utvecklingsåtgärder och investeringar. Detta arbete ska Robocoast EDIH och alla EDIH-organisationer genomföra genom att erbjuda företagen tjänster.

Robocoast EDIH:s tjänster är speciellt utformade för små och medelstora företag inom industrin, men vi betjänar gärna företag av alla storlekar och inom alla branscher. I Finland finns fyra EDIH-organisationer som alla är specialiserade på utvalda branscher och som samarbetar nära med varandra.

Intresserad? Fyll i och skicka in det bifogade kontaktformuläret så kontaktar närmaste expert från Robocoast dig senast inom fem arbetsdagar. Att skicka in formuläret binder inte dig eller ditt företag till någonting ännu.