EDIH-tjänster

EDIH-organisationernas uppgift är att hjälpa företag att effektivt och affärsinriktat införliva nya digitala lösningar och öka företagens kompetens inom utnyttjande av digitala lösningar. Dessutom bör EDIH-organisationer bistå företag med att hitta och ansöka om finansiering för genomförande av digitala utvecklingsåtgärder och investeringar. Robocoast EDIH och alla EDIH-organisationer ska utföra detta arbete genom att erbjuda företag tjänster.

Robocoast EDIH:s tjänster är speciellt utformade för små och medelstora företag inom industrin, men vi tjänar gärna företag av alla storlekar och branscher. I Finland finns fyra EDIH-organisationer, som alla är specialiserade på utvalda branscher och samarbetar nära med varandra.

Är du intresserad? Fyll i och skicka in bifogad förfrågan så kontaktar närmaste Robocoast-expert dig senast inom fem arbetsdagar. Att skicka in formuläret binder inte dig eller ditt företag till någonting än.