Robocoast EDIH – Kompetens för att modernisera industrin

Behöver du information om digitala lösningar såsom robotteknik eller artificiell intelligens? Eller vill du säkerställa att ditt företags cybersäkerhet är uppdaterad?

Robocoast är en icke-vinstdrivande European Digital Innovation Hub (EDIH) vars uppdrag är att erbjuda företag tjänster för att genomföra den digitala omställningen.

Genom våra tjänster får du tillgång till toppkompetensen och FoU-miljöerna vid 15 finländska högskolor.

Inled samarbete med oss genom att beställa en kostnadsfri Digital Kartläggning för ditt företag – kontakta oss! [Kontakta oss -knapp].

Läs mer om Digital Kartläggning (Länk till Digital Kartläggning)

[Beställ vårt nyhetsbrev här! -knapp]