European Digital Innovation Hub (EDIH) -verkosto

Euroopan EDIH-verkoston yleisenä tavoitteena on tukea EU:n Digital Decade 2030 -strategian tavoitteiden saavuttamista:

  1. Tavoitteena on yksityisen ja julkisen sektorin digitalisaation nopeuttaminen edistämällä uusien digitaalisten ratkaisujen käyttöönottoa palvelujen kautta.
  2. Tavoitteena on, että 90 prosenttia EU:n pk-yrityksistä soveltaa vähintään perustasoisesti nykyaikaisia digitaalisia ratkaisuja omassa liiketoiminnassaan.
  3. Tavoitteena on rakentaa uusia eurooppalaisia digitalisaatioon liittyviä arvoketjuja.

EDIH organisaatioiden tarkoituksena on toimia keskitettyinä asiointipisteinä, joista yritykset saavat palveluja, osaamista ja muuta tukea digitaalisten ratkaisujen käyttöönottoon ja soveltamiseen. Palvelujen kautta yritykset omaavat jatkossa entistä paremmat valmiudet kehittää omaa kilpailukykyään.

Vaikka nimetyt EDIH-organisaatiot toimivat pääasiassa kansallisesti omalla alueellaan, voivat yritykset hyödyntää koko eurooppalaisen EDIH-verkoston osaamista. Suomessa toimii neljä EDIH-organisaatiota:

  1. Robocoast EDIH konsortio (teollisuus)
  2. HealthHub Finland (terveyden ja hyvinvoinnin digitaaliset ratkaisut)
  3. Finnish AI Region – FAIR, (digitaaliset palvelut, älykkäät kaupungit ja terveys)
  4. Location Innovation Hub – LIH, (paikkatieto)

Kaikki 151 EU:n EDIH-organisaatiota ja muuta lisätietoa EDIH-toiminnasta löydät DTA:n sivuilta: https://european-digital-innovation-hubs.ec.europa.eu/edih-catalogue