Test Before Invest Services


Utilizing digital solutions necessitates investments from your company. However, it can be challenging to discern which digital investments genuinely yield value for your company prior to testing or simulation. Erroneous investments can prove to be potentially calamitous for your company. Conversely, failing to seize digitalization opportunities in a timely manner can also prove detrimental, resulting in a significant lag behind your competitors.

Robocoast EDIH aids your company in testing and refining digital solutions that enhance efficiency and competitiveness. Robocoast EDIH facilitates access to the expertise of 15 top-tier universities and over 40 research and development environments, all consolidated in one location, for the benefit of your company.

Interested in discussing our testing and product development services? Please fill out the electronic contact form:

A Robocoast expert nearest to your company will reach out to you within five business days. Submitting the form does not commit you or your represented company to anything yet.

Cybersecrity

Robocoast EDIH provides guidance and instructions to companies for obtaining a cybersecurity certification. If you are interested in the service, please get in touch with us at digikartoitus@robocoast.eu. (Free)

Cybersecurity exercises allow organizations to reveal how effectively they integrate people, processes, and technology to protect their critical information, services, and assets. The exercises help organizations improve their ability to mitigate the effects of cyber threats and attacks on their businesses. If you are interested in the service, please get in touch with us at digikartoitus@robocoast.eu. 2000 EUR + VAT

Company’s cybersecurity maturity assessment. If you are interested in the service, please get in touch with us at digikartoitus@robocoast.eu. The fee depends on the scope of the case (free or 675 EUR per day)

Robocoast EDIH offers system and software security testing to identify target systems, networks and software’s functional weaknesses and information security flaws. If you are interested in the service, please get in touch with us at digikartoitus@robocoast.eu. The fee depends on the scope of the case (free or 675 EUR per day).

Robocoast EDIH offers system and software security testing to identify target systems, networks and software’s functional weaknesses and information security flaws. If you are interested in the service, please get in touch with us at digikartoitus@robocoast.eu. 675 EUR per day (+ VAT)

Robocoast EDIH offers system and software security testing to identify target systems, networks and software’s functional weaknesses and information security flaws. If you are interested in the service, please get in touch with us at digikartoitus@robocoast.eu. 675 EUR per day (+ VAT)

Cybersecurity for IoT devices and their data transmission on a case-by-case basis. The service format is case-specific. It is influenced by the devices and software being examined. Contact person: Professor Timo Hämäläinen (JYU). If you are interested in the service, please get in touch with us at digikartoitus@robocoast.eu. 675 EUR per day (+ VAT)

Overview of cyber threats and risks to which the energy sector may be exposed. Via the simulation, companies got proposed actions required to implement a minimum framework addressing cybersecurity for critical energy infrastructure. If you are interested in the service, please get in touch with us at digikartoitus@robocoast.eu. 675 EUR per day (+ VAT)

Robocoast EDIH negotiates with the supplier and, where possible, arranges short-term test usage of a commercial digital solution in the company’s desired operating environment. If you are interested in the service, please get in touch with us at digikartoitus@robocoast.eu. The fee depends on the scope of the case (free or 675 EUR per day).

Cybersecurity services can help increase cyber threat awareness, vulnerabilities, and risks for not only startup-stage companies but also for small and medium-sized enterprises (SMEs) and large enterprises already in operation. Through the use of the tools provided, a company can establish the foundation for managing its own cybersecurity risks and creating a plan. The service is part of the university’s teaching and research activities and is guided by the responsible professor. Students participate in the delivery of the service. Contact person: Professor of Practice Martti Lehto (JYU). If you are interested in the service, please get in touch with us at digikartoitus@robocoast.eu. 1200 EUR per day (+VAT)

Test Before Invest Services

Digitalization and testing

Miten luoda arvoa hyödyntämällä uusia digitaalisia teknologioita palveluinnovaatioissa ja digitaalisten palveluiden muutoksessa? Digitaalisiin palveluinnovaatioihin keskittyvät työpajat kokoavat yhteen organisaation jäsenet, keskeiset sidosryhmät ja asiantuntijat etsimään konkreettisia vastauksia näihin kysymyksiin. Palvelutoteutuksen kokonaishinta on 5000 euroa + alv.

Robocoast EDIH:n kumppaniyliopistot tarjoavat yritysten hyödynnettäväksi yli 40 laboratoriota ja testiympäristöä liittyen kyberturvallisuuden, robotiikan, tekoälyn ja muiden digitaalisten ratkaisujen kehittämiseen ja testaamiseen. Robocoast EDIH:n kautta yritys voi hyödyntää näitä resursseja “yhden luukun” periaatteella. Palvelussa yritykselle esitellään valitun testi- ja tuotekehitysympäristön mahdollisuuksia ja toteutetaan tarvittaessa yksi niin sanottu testicase, jonka avulla yritys voi saada kokonaiskuvan ympäristön tarjoamista mahdollisuuksista. Palvelu on maksuton.

Robocoast EDIH:n kumppaniyliopistot tarjoavat yritysten hyödynnettäväksi yli 40 laboratoriota ja testiympäristöä liittyen kyberturvallisuuden, robotiikan, tekoälyn ja muiden digitaalisten ratkaisujen kehittämiseen ja testaamiseen. Robocoast EDIH:n kautta yritys voi hyödyntää näitä resursseja “yhden luukun” periaatteella. Palvelu on maksuton, mikäli voidaan toteuttaa opiskelijoiden toimesta. Muussa tapauksessa palvelun hinta on aikaperusteinen: 675 euroa päivä + alv.

Robocoast EDIH offers consulting to companies for determining Carbon Footprint (GHG: Greenhouse Gas)and conducting LCA (Life Cycle Assessment) evaluations. If you are interested in the service, please get in touch with us at digikartoitus@robocoast.eu. 675 EUR per day (+ VAT)

Palvelussa Robocoast EDIH neuvottelee valitun ratkaisutoimittajan kanssa ja pyrkii mahdollisuuksien mukaan järjestämään digitaalisen ratkaisun lyhytaikaisen testikäytön yritykseen. Mikäli kyseessä on lyhytaikaiseen kokeiluun vaikeasti soveltuva ratkaisu kuten esimerkiksi teollisuusrobotti, pyritään testaus toteuttamaan simuloinnin kautta. Palvelun hinta määritellään tapauskohtaisesti (ilmainen tai 675 euroa per päivä + alv).

Robocoast EDIH tarjoaa erityyppisiä digitaalisiin ratkaisuihin liittyviä selvityksiä ja toteutettavuustutkimuksia. Palvelu on maksuton, mikäli se voidaan toteuttaa opiskelijoiden toimesta. Muussa tapauksessa palvelun hinta on aikaperusteinen: 675 euroa päivä + alv.

Robotiikka ja Teollisuus 4.0

Palvelussa Robocoast EDIH toteuttaa valitun tuotantolinjan nykytila-analyysin, mikä on olennainen vaihe tuotantolinjojen modernisoinnissa. Palvelu on maksuton, mikäli voidaan toteuttaa opiskelijoiden toimesta. Muussa tapauksessa palvelun hinta on aikaperusteinen: 675 euroa päivä + alv.

Palvelussa Robocoast EDIH toteuttaa valmistavan teollisuuden yrityksille valitun tuotantolinjan modernisointisuunnitelman, mikä sisältävät prosessisimuloinnin ja investoinnin ennakkosuunnittelun. Palvelu on maksuton, mikäli voidaan toteuttaa opiskelijoiden toimesta. Muussa tapauksessa palvelun hinta on aikaperusteinen: 675 euroa päivä + alv.

Robocoast EDIH tarjoaa yrityksille simulointipalveluja robottijärjestelmien suunnitteluun. Simulointiohjelmistolla hankittavan robotin liikeradat, saavutettavuus ja käytettävyys kohteessa voidaan tutkia ja varmistaa etukäteen virtuaaliympäristössä. Palvelu on maksuton, mikäli voidaan toteuttaa opiskelijoiden toimesta. Muussa tapauksessa palvelun hinta on aikaperusteinen: 675 euroa päivä + alv.

Robocoast EDIH tarjoaa robotiikkalaboratorioita edistyneillä testialustoilla käytännön kokeisiin, kun yritys haluaa esimerkiksi selvittää, pystyykö robotti suorittamaan halutun toiminnon. Palvelu on maksuton, mikäli voidaan toteuttaa opiskelijoiden toimesta. Muussa tapauksessa palvelun hinta on aikaperusteinen: 675 euroa päivä + alv.

Robocoast EDIH offers a wide range of resources and a platform for drone and UAS application testing and development. If you are interested in the service, please get in touch with us at digikartoitus@robocoast.eu. 675 EUR per day (+ VAT)

Robocoast EDIH offers expertise and advanced 3D printing resources to create 3D digital models of objects or products. If you are interested in the service, please get in touch with us at digikartoitus@robocoast.eu. 675 EUR per day (+ VAT)

Robocoast EDIH tarjoaa niin tuotteiden kuin myös tuotannon suunnitteluosaamista sellaisten osien valmistamiseksi, mikä muilla kuin 3D valmistuksen menetelmillä olisi erittäin vaikeaa tai lähes mahdotonta. Palvelun hinta on aikaperusteinen: 675 euroa päivä + alv.

Tekoäly ja Data

Palvelu sisältää prosessin, jossa luokitellaan ja tutkitaan yrityksen omistamaa ja/tai tuottamaa dataa. Datan luokittelun ja analysoinnin tavoitteena saadaan esille trendejä ja malleja, jotka voivat auttavat ennakoinnissa ja päätöksenteossa, parantaa toimintaa tai tukea erilaisia liiketoimintatavoitteita. Palvelun hinta on aikaperusteinen: 675 euroa päivä + alv.

Hyperspektraalinen kuvantaminen antaa huomattavasti enemmän tietoa kuvattavasta kohteesta verrattuna perinteiseen kuvantamiseen. Palvelu voidaan toteuttaa muutaman tunnin konsultaationa tai pitempiaikaisena tutkimusprojektina. Palvelun hinta on aikaperusteinen: 1200 euroa päivä + alv.

Palvelu tarjoaa konsultointia ja työkalut datalähtöiseen päätöksentekoon ja erilaisten tietolähteiden integrointiin. Päätöksenteossa joudutaan usein ottamaan huomioon useita keskenään ehkä osittain ristiriitaisiakin tavoitteita, jolloin datalähtöinen päätöksenteko auttaa päättäjiä löytämään optimaalisen tasapainon olemassa olevien tavoitteiden välillä. Toteutuksessa hyödynnetään data-analyysiä, tekoälyä, kausaalista päättelyä, optimointia ja monitavoiteoptimointia. Palvelun hinta on aikaperusteinen: 1200 euroa päivä + alv.

T&K Palvelut

Demo and POC (Proof of Concept) implementations are used to test and showcase the feasibility and functionality of a new product, system, or technology solution. Robocoast EDIH offers companies expertise and resources for developing a demo or POC based on a product idea and a feasibility study. If you are interested in the service, please get in touch with us at digikartoitus@robocoast.eu. 1200 EUR per day (+VAT)

Robocoast EDIH tarjoaa korkeatasoista tutkimusosaamista yritysten T&K- ja tutkimusprojekteihin. Palvelun hinta on aikaperusteinen: 1200 euroa päivä + alv.