Kyberturvallisuusdirektiivi NIS2

Current Status
Not Enrolled
Price
Closed
Get Started
This kurssi is currently closed

Kyberturvallisuusdirektiivi kurssilla käydään läpi EU:n asettamaa direktiiviä NIS2 (Network and Information Security Directive) ja sen tuomia vaatimuksia organisaatioille. EU hyväksyi direktiivin 14.12.2022 ja EU valtioiden on saatettava NIS2-direktiivi kansallisesti voimaan 17.10.2024 mennessä. Suomen kohdalla kyberturvallisuusdirektiivistä (Laki kyberturvallisuuden riskienhallinnasta) on tehty esitys hallitukselle ja tämä on tulossa eduskunnan käsittelyyn keväällä 2024.

Kurssin tarkoitus on vastata kysymyksiin, kuten mikä NIS2 on, keitä tämä koskettaa ja mitä tämä tarkoittaisi käytännössä. Kurssilla avataan tilannetta tämän hetkisen tiedon pohjalta.

Kurssi on jaoteltuna seitsemään eri osaan, missä käydään tarkemmin läpi keitä direktiivi koskettaa ja mitä tämä tarkoittaa. Direktiivin sisältöä käydään läpi pintapuolisesti. Suomen lainsäädännön osalta käymme läpi luonnosta Laki kyberturvallisuuden riskienhallinnasta (tästä puuttuvat lausuntokierroksen kommentit ja laki on vasta menossa eduskunnan käsittelyyn).

Kurssin on laatinut Jyväskylän ammattikorkeakoulussa kyberturvallisuuden lehtorina toimiva Jarmo Nevala. Kurssi on laadittu Robocoast EDIH –hankkeelle. Kurssimateriaali pohjautuu Euroopan parlamentin ja neuvoston hyväksymään direktiiviin (EU) 2022/2555 (14.12.2022) sekä Suomen kyberturvallisuusdirektiivin luonnokseen (Laki kyberturvallisuuden riskienhallinnasta), joka on menossa eduskunnan käsittelyyn keväällä 2024.