AI Roundtable: Älykkäämpi valmistus Digital Twin -teknologian avulla – Miten tehdään virtuaalinen malli reaalimaailmasta

+
26/04/2023
9:00 am
12:00 am
Timezone: Europe/Helsinki

AI Roundtable -sarjan yhdeksäs verkottumistapahtuma on tarkoitettu tekoälyn kehittämisestä ja soveltamisesta kiinnostuneille. Tapahtumasarjan tavoitteena on lisätä tietämystä ja kannustaa yrityksiä hyödyntämään tekoälyä liiketoiminnassaan. Lisäksi halutaan lisätä korkeakoulujen ja yritysten välistä yhteistyötä sekä löytää uusia tekoälyn innovaatiokohteita. Digital Twinissä digitaalinen ympäristö luodaan simuloidulla mallilla. Fyysisestä maailmasta kerättyä anturitietoa käytetään simuloidussa mallissa luomaan täydellinen malli fyysisestä kokonaisuudesta. Simuloinnilla voidaan määrittää mm. fyysisiä mittoja, uusien materiaalien soveltuvuutta sekä saada aikaan säästöjä tunnistamalla prosessien pullonkauloja reaalimaailmassa. Digital Twinin avulla data on yhdessä paikassa ja saatavilla, mikä mahdollistaa tiedon pohjalta kustannustehokkaiden päätösten tekemisen.

09:00 – 09:15 AI Roundtable -konsepti, Kati Kiljunen, Robocoast EDIH

09:15 – 09:45 Yleiskatsaus digitaalisen kaksosen -teknologiaan, mitä Digital Twin tarkoittaa? Seppo Merikoski, Insta Automation (digitaalisen kaksosen peruskäsitteet, määritelmä, osat ja eri tyypit)

09:45 – 10:30  Miten Digital Twin luodaan? Hannu Tapio, Fimatic Oy (tietojen kerääminen ja käsittely, mallinnus ja simulointi, visualisointi ja analyysi)

10:30 – 10:45 Kahvitauko

10:45 – 11:15 Sovellukset reaalimaailmassa – Case Turun kaupunki ”toimiva Digital Twin”, Jari Kaivo-Oja, Turun Yliopisto, Tulevaisuuden tutkimuskeskus

11:15 – 11:30 Kuinka lähteä liikkeelle omassa organisaatiossa? Hannu Tapio, Fimatic Oy

11:30 – 12:00 Liiketoiminnan hyödyt ja tulevaisuuden näkymät, loppuyhteenveto, Pirita Ihamäki, Robocoast EDIH