Euroopan Komissio valitsi Robocoast EDIH konsortion yhdeksi Suomen neljästä European Digital Innovation Hubista

+

Robocoastilla on hienoja uutisia! Euroopan Komissio on valinnut Robocoast EDIH -konsortion yhdeksi Suomen EDIH-osaamiskeskittymistä, joita Suomessa on jatkossa yhteensä neljä kappaletta. Kaiken kaikkiaan Eurooppaan valittiin 136 EDIH-organisaatioita.

EDIH-organisaatiot, eli European Digital Innovation Hubit toimivat yrityksille matalan kynnyksen kontaktipisteinä, joiden kautta yritys löytää tarvittavan osaamisen, koulutuksen, asiantuntijaresurssit, kumppanit tai kehitysympäristöt erityyppisten digitaalisten ratkaisujen hyödyntämiseen ja toiminnan modernisointiin. Tarjolla on apua myös rahoituksen hakemiseen.

Robocoast EDIH -konsortioon kuuluu 15 suomalaista korkeakoulua ja kaksi elinkeinoyhtiötä yhdeksästä eri maakunnasta. Lisäksi konsortio on verkottunut vahvasti niin muiden EDIH-organisaatioiden kuin myös palvelutoiminnan kannalta seuraavien keskeisten kansallisten toimijoiden kanssa; CSC, EEN, DIMECC, EIT Digital, Tieke ja Crazy Town.

Robocoast EDIH -konsortio vastaa kansallisella tasolla teollisuusyritysten digitalisaation edistämisestä

Teknologianäkökulmasta Robocoast EDIH -konsortion vahvuuksia ovat kyberturvallisuus-, tekoäly- sekä automaatio- ja robotiikkaosaaminen. Robocoast EDIH -konsortion koordinoinnista vastaa Prizztech Oy.

Robocoast EDIH -konsortio toteuttaa EDIH-palveluaan toimimalla lähellä yrityksiä ja tunnistamalla yritysten modernisointiin liittyviä haasteita sekä hakemalla niihin parhaiten soveltuvia menetelmiä ja ratkaisuja. Lisäksi Robocoast EDIH -konsortio välittää korkeakoulujen digitaalista osaamista ja TKI-ympäristöjä sekä myös teknologiakumppaneita yritysten tarpeisiin.

Syksyn 2022 aikana Robocoast EDIH -konsortio tulee järjestämään useilla eri paikkakunnilla kick off -tilaisuuksia, joissa yrityksille kerrotaan EDIH-palveluista, konsortion korkeakoulujen osaamisesta ja kehitysympäristöjen tarjoamista mahdollisuuksista.

Lisätietoja:
• Mikko Puputti, 044 710 5343, mikko.puputti@prizz.fi, www.robocoast.eu
• Pirita Ihamäki, 040 164 6339, pirita.ihamaki@prizz.fi, www.robocoast.eu