Tekoälyn Työkalut

+

Tekoäly tulee seuraavina vuosina muuttamaan monia toimintoja paljon. Tekoälyä voi kuitenkin olla vaikea määrittää eikä sen sovelluskohteita tunnisteta. Suomalaisilla yrityksillä on osaamisvajetta tekoälyn hyödyntämisessä.

Robocoast toteuttaa yrityksille AI-roundtable -sarjan, jossa yritykset saavat tietoa tekoälyn käyttöönottoon ja hyödyntämiseen liittyvistä mahdollisuuksista ja haasteista. Ajatuksena on, että AI-roundtable -keskusteluissa yritykset sparraavat toisiaan kehittymään ja oppimaan tekoälyn hyödyntämistä entistä paremmin. Yritykset voivat tuoda avoimesti esille pullonkauloja tekoälyn hyödyntämisen suhteen.
AI-roundtable -keskusteluihin osallistuu eri aihealueiden asiantuntijoita muun muassa Tampereen yliopistosta. Projekti antaa erinomaisen pohjan lähteä kehittämään osaamista ja käytännönlähtöistä ymmärrystä tekoälyn tarjoamista liiketoimintamahdollisuuksista. Saatte tietoa siitä, miten tarjolla olevia julkisia suurteholaskentaan ja tekoälyyn liittyviä kehittämisresursseja pystyy helposti hyödyntämään. Luottamuksellisen ilmapiirin luomiseksi yritysryhmät pidetään heterogeenisinä.

KANNATTAA LÄHTEÄ MUKAAN, SILLÄ:

•Pääsette keskustelemaan kehityshaasteistanne, jakamaan tietoa ja verkostoitumaan
•Saatte tietoa siitä, miten AI kehitysprojekti konkreettisesti toteutetaan ja mitä reunaehtoja pitää ottaa huomioon
•AI -asiantuntijat auttavat löytämään kumppaneita, ratkaisuja ja rahoitusmahdollisuuksia
•Käydään läpi aikaisemmin yrityksissä toteutettuja AI -kehitysprojekteja, jonka ansiosta osaatte välttää jatkossa mahdolliset sudenkuopat
•Saatte tietoa suurteholaskentaan, data-analytiikkaan ja tekoälyyn liittyvistä tutkimus- ja koulutusresursseista, joita yritysten on helppo hyödyntää esimerkiksi henkilökunnan osaamisen kehittämisessä

 

Tekoälyn Työkalut -projektin jälkeen yritys on valmiimpi hyödyntämään tekoälyyn ja suurteholaskentaan liittyviä edullisia koulutuksia ja kehitysalustoja, joiden kouluttajat ovat alansa huippuja.
Kartoitamme nyt yritysten kiinnostusta AI-Roundtable -keskusteluihin sekä tarpeita tekoälyyn liittyen. Kiinnostuneeksi ilmoittautuminen tässä vaiheessa ei sido mihinkään, mutta se edesauttaa foorumeiden toteutumista. Mukaan toivotaan myös AI -yrityksiä jakamaan tietoa uusista mahdollisuuksista ja täydentämään verkostoa asiantuntijaroolissa.

Kiitokset vastauksestasi!