Tulevaisuuden tehtaat Suomessa tänään ja huomenna

+

Data on uusi öljy” Kärkiyrityksissädataa kerätäänkoneista,laitteista, tuotantoprosesseistajavalmistusprosesseista sekä hyödynnetään dataa asiakasprosesseissa jamyynnissä.

Tekoäly on uusi sähkö”. Tekoälyä hyödynnetään tuotantoprosessien ennakoivasta huoltotarpeesta älykkäissä tehtaissa.

5G on uusi verkko”, joka mahdollistaa saumattoman tiedonkulun prosesseissa.

Robotti on uusi työkaverisi”. Älykkäät ohjelmistot ja robotit tehostavat tuotantojen automatisointia sekä ihmisten ja robottien välistä joustavaa työskentelyä.

Simuloidut tehtaat ovat uusi työympäristö”, jota voidaan hyödyntää tuotantoprosessien laadunvarmistuksessa ja tehostamisessa.

IoT on uusi hermosto. Älykkäät komponentit ovat osa isompaa IoT-ekosysteemiä, jossa automaattisesti tuotantojärjestelmät ja robotiikka muodostavat laajempia arvoverkostoja.

Suomesta uusi sähköistyvä yhteiskunta”, johon löytyy osaamista, teknologiaa ja myönteinen kokeiluympäristö, joka mahdollistaa kärkiyritysten teollisten ratkaisujen kehittämisen, innovoinnin ja toteuttamisen Suomessa. Tätä kaikkea on tulevaisuuden tehtaat Suomessa tänään ja huomenna.

 

Insights into Industry 4.0 and Future Manufacturing -selvitys esittelee suomalaisen valmistavan teollisuuden ja teknologiaa kehittävien yritysten nykytilaa ja tulevaisuudennäkymiä. Selvityksen voi lukea täältä!

 

Tulevaisuuden tehtaissa Suomessa tänään ja huomenna -webinaarissa 20.1.2021 keskusteltiin tulevaisuuden tehtaista.

In Insights into Industry 4.0 and Future Manufacturing -raportin on toteuttanut Pirita Ihamäki FT, yhteyspäällikkö Robocoast DIH:stä Business Finlandin toimeksiantona, tilaisuudessa Ihamäki esittelee selvityksen tuloksia. Tilaisuuden avasi Toni Mattila

Business Finlandista Sustainable Manufacturing -ohjelmanjohtaja, joka kertoi ohjelman tilanne katsauksen. Tilaisuudessa esiteltiin Teollisuus 4.0 ja sisälogistiikan automaatiojärjestelmät, Jyrki Anttonen Cimcorpista, Teollisuus 4.0 horisontissa – mitä tulevaisuudessa tutkitaan, professori Riikka Virkkunen VTT:sta, IoT tulevaisuuden tehtaissa Markus Mäkelä Wapicelta ja ABB toteutti maailman ensimmäisen teollisen 5G-tekoälysovelluksen testauksen taajuusmuuntajatehtaalla, Simo Säynevirta ABB:sta.

 

Insight into Industry 4.0 and Future Manufacturing- raportista esille nousi seuraavia huomioita:

“Tutkimus on mielestäni erittäin hyvä läpileikkaus tästä ajankohtaisesta aiheesta. Cimcorp on luonut omaa tulevaisuuden tehdastaan jo toistakymmentä vuotta hyödyntäen joitain tutkimuksessakin mainituita teknologioita. Toisaalta tutkimuksessa on nostettu esiin uusia teknologioita ja mahdollisuuksia, joilla myös meidän tulevaisuuden tehtaamme on jatkossa mahdollista muuttaa entistäkin älykkäämmäksi.”

– Jyrki Anttonen Cimcorp

 

’Tulevaisuuden tehtaat ovat digitalisoituneita mutta myös resurssitehokkaita ja tuottavat ilmastoa säästäviä tuotteita.’

– Riikka Virkkunen VTT

 

’Insight into Industry 4.0 and Future Manufacturing”- raportti luo laajan yleiskatsauksen tämän päivän lykkään valmistuksen toimijakenttään Suomessa. Raportissa pyritään laajaan haastatteluaineistoon pohjautuen hahmottamaan aiheeseen liittyviä keskeisiä teemoja, joista Suomessa löytyy korkeatasoista osaamista, tuotteita ja palveluita. Esiin nousevia teemoja konkretisoidaan lukuisin esimerkein toteutetuista ratkaisusta ja niitä tarjoavista yrityksistä. Kerättyä aineistoa tullaan käyttämään Suomalaisen teollisuuden maakuvan muodostamiseen tähtäävässä viestinnässä kansainvälisessä Team Finland –verkostossa. Mikäli haluat tuoda yrityksesi mukaan osaksi tätä kokonaisuutta, tutustu Business Finlandin Sustainable Manufacturing –ohjelman tarjoamiin mahdollisuuksiin.’

– Toni Mattila Business Finland

 

Lisätietoa:

Pirita Ihamäki FT, KTM, Yhteyspäällikkö
Robocoast DIH/Prizztech Oy
GSM 040 164 6339
pirita.ihamaki@prizz.fi