Tulevaisuuden tehtaat Suomessa tänään ja huomenna

+
20/01/2021
2:00 pm
4:15 pm
Timezone: Europe/Helsinki

Insight into Industry 4.0 Future Manufacturing -raportin julkistustilaisuus

Webinaari  valmistavan teollisuuden toimijoille Suomessa

keskiviikkona 20.1.2021 klo 14:00 -16:15

 

Future Factory – Industry 4.0 -selvityksen tarkoituksena oli kerätä tietoa suomalaisen valmistavan teollisuuden ja teknologiaa kehittävien yritysten kilpailukyvystä, nykytilasta ja tulevaisuuden näkymistä. Future Factory – Industry 4.0 –haastatteluita varten haastateltavaksi valikoitiin 100 suomalaisesta kärkiyrityksestä 25 yritystä ja 8 akateemista henkilöä. Valinta perustui Business Finlandin näkemykseen valmistavan teollisuuden ja teknologiaa kehittävistä kärkiyrityksistä.

Haastattelut toteutettiin Business Finlandin käynnistämän Sustainable Manufacturing Finland ohjelman toiminnan ja palveluiden kohdentamiseksi tukemaan yritysten innovointia, kasvua ja kansainvälistymistä entistä paremmin. Selvityksen toteutti Prizztech Oy:n koordinoima Robocoast DIH Business Finlandin toimeksiantona.

Selvityksen taustalla on uusi teollisuusstrategia, joka korostaa kolmea tekijää, kansainvälinen kilpailukyky, vihreä ja digitaalinen Eurooppa. Komissio mahdollistaa uuden teollisuusstrategian avulla, että eurooppalaiset yritykset pysyvät edelleen kilpailukykyisinä. Teollisuusstrategiassa korostetaan kolmea tekijää, jotka muuttavat teollisuutta, tukevat pk-yrityksiä ja varmistavat Euroopan kestävän kehityksen ja sen kilpailukyvyn. Nämä kolme tekijää mahdollistavat vihreän siirtymän, Euroopan vihreän kehityksen ohjelma on EU:n uusi kasvustrategia. Ohjelman tavoitteena on tehdä Euroopasta ensimmäinen ilmastoneutraali maanosa vuoteen 2050 mennessä. Toinen tekijä on maailmanlaajuinen kilpailukyky, mikä tarkoittaa, että EU:n on hyödynnettävä sisämarkkinoiden vaikutusta, kokoa ja yhtenäisyyttä, jotta se saa äänensä kuluviin maailmassa ja voi asettaa maailmanlaajuisia normeja. Kolmas tekijä on digitaalinen siirtymä, eli digitaaliteknologiat muuttavat teollisuutta ja liiketoimintatapoja. Niiden avulla talouden toimijat voivat olla aktiivisempia ja työntekijät voivat oppia uusia taitoja, minkä lisäksi voidaan tukea siirtymistä vähähiiliseen talouteen. (Eu Industry Strategy, maaliskuu 2020)

Tule kuulemaan lisää Business Finlandin ja Robocoast DIH yhdessä järjestämässä webinarissa!