RoboAI Innovation Challenge yhdisti Robocoastin yritysklusterin, yhteistyökumppanit sekä tulevaisuuden talentit

RoboAI-viikon aikana järjestettiin Innovation Challence hybridi -tapahtuma 12.11.2020, jossa 17 joukkuetta ideoivat ratkaisuja yritysten esittämiin haasteisiin. Heillä oli vain muutama tunti aikaa saada voittavia ideoita ja näyttää oma talenttinsa eli lahjakkuutensa. Joukkueet ideoivat innoissaan ja keskittyneesti, tärkeätä oli esitellä ratkaisu yritysten ongelmaan ja tuoda esille oma ideointikyky. Tapahtuman isäntänä toimi Santeri Koivisto SAMK:sta, joka juonsi ja ohjasi tapahtuman kulkua. Hän kannusti tapahtuman aikana opiskelijoita ideoimaan ja muistutti heitä verkostoitumisen mahdollisuudesta toisten joukkueiden ja yritysten kanssa.

Voittajatiimi ja mentori Noora Frelander sekä Orfer ja Universal Robots haasteen antajina

Tapahtuma järjestettiin yhteistyössä RoboAI tutkimuskeskuksen ja Talent Boost -toimintaa käynnistävän Talent Hub Roboticsin kanssa. Tapahtumajärjestelyissä olivat mukana tiimistä  Pauliina Harrivaara Prizztechistä ja Robocoastista, Tiina Kallio WinNovasta ja Mari Ahvenjärvi Sataedusta. Pauliina Harrivaara totesi, että tapahtuma oli  onnistunut, koska onnistuimme luomaan kansainvälisille opiskelijoille ja yrityksille kohtaamisia ja mahdollisuuden houkutella huippuosaajia. Tiina Kallio oli iloinen, että WinNovan opiskelijoita oli ensimmäistä kertaa mukana tapahtumassa ja jopa mukana yhdessä robotiikan voittajatiimeistä. Mari Ahvenjärvi näki, että vastaavanlaisia tapahtumia kannattaa järjestää vastaisuudessakin ja kokonaisuutta voisi kehittää vastamaan laajasti eri kohderyhmien ja oppilaiden tarpeita.

 

Mukana tapahtumassa oli Universal Robots, jota edusti Antti Lumme. Hän vastaa Suomen liiketoiminnasta, vauhdittaa myyntiä ja hoitaa myyntikanavia, varsinaisina myyjinä toimivat yhteistyökumppanit, joita maailmalta löytyy jo noin 1000. Satakunnasta löytyy esimerkiksi Ulvilasta Ferob Oy, joka on meidän yhteistyökumppanimme ja teemme tiivistä yhteistyötä heidän kanssaan, toteaa Antti Lumme. Universal Robots on tanskalainen yhteisrobottien valmistaja. He ovat toimineet 12 vuotta alalla ja ovat markkinajohtaja. Heidän laitteitaan on maailmalla jo 50 000, ja Suomessa on satoja robotteja toiminnassa.

 

Universal Robots on mielellään mukana tällaisissa kehittämiskokonaisuuksissa,  koska he eivät itse valmista robotteihin työkaluja. Sen sijaan Universal Robotsilla on oma ekosysteemi, Universal Robots plus, jossa on 100 toimijaa ympäri maailmaa, joka kehittää  tuotteita suoraan asiakastarpeesta. Tässä tapahtumassa haettiin uusia ideoita robottien etäkoulutukseen ja toiveena on  löytää siihen uusi ratkaisun. Vaikka Universal Robotsilla on jo koulutuksia olemassa, täältä tapahtumasta he hakevat kuitenkin uudenlaista toteutustapaa etäkoulutukseen.  Päivän päätteeksi Antti Lumme antoi palautteen voittajatiimille ”Voittajatiimin ratkaisussa oli erinomaisia elementtejä, jotka hyödynsivät sekä uutta teknologiaa että olemassaolevaa ratkaisuamme. Erityistä kyvykkyyttä tiimi osoitti kuuntelemalla tehtävänantoa ja tekemällä selvitystyötä, esimerkiksi avainasiakkuuksien sekä projektikustannusten suhteen.”

 

Mukana tapahtumassa oli myös Orfer Oy, suomalainen perheyritys, joka on toiminut alalla jo 50 vuotta. Orfer on keskittynyt automaattiseen kappaletavaran käsittelyyn roboteilla. Orfer on täydenpalvelun automaatiotalo, toteaa Ola Turunen. Ola Turunen oli Orferin edustajana paikalla ja hän vastaa tuote- sekä palvelumyynnistä, uusasiakashankinnasta ja käy oppilaitoksissa erilaisissa tapahtumissa.

 

Ola Turunen näkee Innovation Challence -tapahtuman laajasti, ”tämä on yhtä aikaa markkinointitapahtuma, rekrytointitapahtuma ja mahdollisuus löytää uusia innovatiivisiä ratkaisuja omaan liiketoimintaan”. Ola Turunen pohtii myös tulevaisuutta ”haluaisin nähdä nämä nuoret Orferin siipien alla ennemmin kuin, että ne olisivat meidän kilpailijoitamme”. Tapahtumassa Orferin haasteena on löytää pakkausratkaisu. Ratkaisun pitäisi olla sellainen, että se on joustava ja pakkaus on riippumaton pakkauksen sisällön muodosta ja materiaalista. Tämä tarkoittaa sitä, että kiinteä tuote pystyttäisiin helposti pakkaamaan, eikä jäisi turhia hukkapaloja. Tarkoituksena olisi saada tuotemateriaali tehokkaasti pakattua ja päästäisiin eroon muovituotteista.

 

Ola Turunen antoi päivän päätteeksi voittajajoukkueelle palautteen, ”voittavan joukkueen esityksessä huomio keskittyi useaan eri seikkaan. Näitä puoltavia tekijöitä olivat ryhmän kokonaistoimivuus, haasteen käsittely laajassa mittakaavassa eikä vain yhdeltä näkökannalta, hyvä pohjatyö tiedon keruussa, karsintaesityksen ja finaalin välissä tehty lisäselvitystyö vastattiin tiettyihin kysymyksiin. Esityksessä otettiin huomioon haluttu ekologisuus sekä toiminta mallin soveltuvuus jo olemassa olevaan tekniikkaan”.

 

Kuten Ola Turun totesi, että täältä tultiin myös hakemaan talentteja. Ola Turun kävi keskustelemassa muutamien talenttien kanssa työmahdollisuuksista Robocoastin yritysklusteriin liittyneelle Orferille.

 

Opiskelijoita valmensivat päivän aikana Rasmus Basilier, Kasper Pajunen, Noora Frelander ja Mirza Sagdati. Valmentajat osaltaan myös kilpailivat omien joukkueidensa voitosta ja Noora Frelander valmensi jopa kahta voittajajoukkuetta.

 

Opiskelijoiden pitchauksia olivat tuomaroimassa Porin Entrepreneurship Society edustaja Elias Pihala, Turun kauppakorkeakoulun edustaja Salla Siivonen, Orferin edustaja Ola Turunen, Universal Robots Antti Lumme, Fysio Oy puolelta Mari Heikkinen ja Prizztechiltä Pirita Ihamäki sekä Samkilta Meri Olenius.

 

Elias Pihala totesi, että tapahtumassa kehitettiin ideoita, jotka voidaan helposti tuotteistaa. Fysio Oy:n Mari Heikkinen totesi, että voittajaehdotus oli niin osuva ja kustannustehokas, että sen voisi ottaa nopeasti käyttöön heidän työssään. Pirita Ihamäki näki, että opiskelijat lähtivät ratkaisemaan ongelmaa innolla ja he saivat kokea ideoiden edetessä uusia oivalluksia. Tapahtuma tarjosi varmasti opiskelijoille ainutlaatuisen kokemuksen ideoida, myydä oman ideansa ja jopa mahdollisuuden löytää työharjoittelupaikan tai opinnäytetyöpaikan.

 

RoboAI Innovation Challenge tapahtuma keräsi idearikkaat ja yrittäjyydestä kiinnostuneet opiskelijat yhteen. Tämän RoboAI viikon tapahtuman mahdollistivat yritykset, oppilaitokset, korkeakoulut ja kehitystahot, joiden tavoitteena on edistää Satakunnassa yrittäjyyttä, startup-kulttuuria ja tulevaisuuden huippuosaajien urapolkuja.

Lisätiedot:

Santeri Koivisto, Startup erityisasiantuntija /RoboAI & Samk, santeri.koivisto@samk.fi

Pauliina Harrivaara, Talent Hub Manager /  Robocoast & Prizztech  pauliina.harrivaara@prizz.fi

Teksti:Pirita Ihamäki