Futurice tukee Autismisäätiön uusien palveluiden kehitystä palvelumuotoiluprojektilla

Parempia ratkaisuja autismikirjon asiakkaille yhdistämällä robotiikan ja healthtechin huippuosaamista Satakunnan robotiikkaklusterissa

Futurice, Autismisäätiö, Robocoast, Gamecoast sekä RoboAI etsivät uusia robotiikka- ja teknologiaratkaisuja, joilla lisätään autismikirjon asiakkaiden elämänlaatua ja kehitetään uusia palveluita ja robotiikkaratkaisuja. Yhteistyö on käynnistynyt vuoden 2019 aikana asiakkaiden tarpeita selvittävillä palvelumuotoilutyöpajoilla ja nyt kehittämistyössä ollaan edetty ideoiden konseptoinnin tasolle.

Tammikuussa järjestetyssä työpajassa ideoitiin monipuolisia uusia sovelluksia, jotka mm. hyödyntävät uusia sensoriteknologioita ja viestivät asiakkaan tunnetilasta asiakkaille. Tässä kuten aikaisemmissakin työpajoissaa hyödynnettiin Futuricen palvelumuotoiluosaamista sekä RoboAIn osaamista terveysteknologiassa ja robotiikassa. Robocoast yhdisti kehittämistarpeet yhteistyön aloittamiseksi ja toi palvelumuotoilun ja teknologian huippuyrityksen Futuricen mukaan projektiin. Lisäksi Robocoast toi työpajaan mm. kv-liiketoiminnan ja digitaalisen kulttuurin opiskelijoita Raumalta ja Porin Yliopistokeskuksesta. Gamecoastin rooli kehittämistyössä on ollut liiketoimintaosaamisen ja digitalisaation lisäksi pelillisyyden ja AR/VR-teknologiaosaamisen osaamisessa.

Seuraavaksi kehittämiskokonaisuus jatkuu konkreettisesti demojen rakentamisen muodossa. Opiskelijatiimit pääsevät hiomaan kehitettyjä ideoita ja toteuttamaan ratkaisuja käytännössä. SAMKin RoboAI -asiantuntijat ovat tiimien tukena ja tukevat opinnäytetöiden käytännön toteutuksia. Robocoastin ja Gamecoastin asiantuntijat sparraavat tiimejä ja tuovat liiketoiminta-, palvelumuotoilu- ja pelillisyysosaamista tiimeille. Futurice tukee kehittämistyötä tarjoamalla osaamistaan lopputyöntekijöille kevään ajan ja haluaa näin olla luomassa parempia ja innovatiivisempia palveluita autismikirjon asiakkaille.

Kevään aikana valmistuvat ensimmäiset demot ratkaisuista, joissa hyödynnetään uutta teknologiaa, innovaatioita sekä tuetaan Autismisäätiön asiakkaiden elämänlaatua. Uusien innovaatioiden lisäksi projekti tuo lisäarvoa opiskelijoille sekä SAMKissa että Porin yliopistokeskuksessa heidän päästessään oppimaan Futuricen kaltaiselta teknologiayritykseltä.

Lisätiedot:

Mia Muurimäki / Futurice / mia.muurimaki(a)futurice.com

Marjo Virnes/ Autismisäätiö / marjo.virnes(a)autismisaatio.fi

Heikki Takala/ Autismisäätiö/ heikki.takala(a)autismisaatio.fi

Pauliina Harrivaara / Robocoast Prizztech / pauliina.harrivaara(a)prizz.fi

Pirita Ihanmäki /Gamecoast Prizztech / pirita.ihanmaki(a)prizz.fi

Sari Merilampi / RoboAi SAMK / sari.merilampi(a)samk.fi