Robocoast Challenge: Automaatiota hiilijunavaunun siivoamiseen

+

Oy Adolf Lahti Yxpila Ab, joka on osa KWH Logistics Groupia, on moderni konealan ammattilainen, joka tarjoaa kokonaisvaltaisia, asiakaskohtaisesti kohdennettuja logistiikka- ja konepalveluratkaisuja metsäteollisuudelle, kaivosalalle, kemianteollisuudelle ja kaupalle. Robocoast Digital Innovation Hub käynnistää automaatioon liittyvän innovaatio haastekilpailun. Adolf Lahti Yxpila Oy:n päämäärä on käynnistää TKI projekti yhteistyössä kilpailussa menestyneiden osapuolten kanssa. Ratkaisu otetaan käyttöön Tahkoluodon Satamassa, Porissa. Haastekilpailu on avoin kaikille. Osallistumisesta ei makseta palkkiota.

Haasteen kuvaus:

Haasteen päämäärä on luoda innovatiivinen automatisoitu ratkaisu, joka poistaa tavaravaunusta välittömästi lastinpurun jälkeen vaunuun jääneen ylijäämähiilen. Tänä päivänä hiilet puretaan erikoiskauhatraktorilla ja sen jälkeen vaunut puhdistetaan lapioin ja harjoin. Satamaan rakennetaan uutta lastinpurkujärjestelmää, jossa tavaravaunut kipataan yksitellen ylösalaisin ja kivihiili kaatuu alas kuljettimelle.


Vaunun kippausasema

Uuteen käsittelypisteeseen tulee kaksi vaunun kippauslaitetta, jotka sijaitsevat vierekkäin samassa rakennuksessa. Nämä käsittelevät yhteensä 300 vaunua päivittäin. Talvella lasti voi olla jäätynyt, ja tätä varten junavaunut ajetaan ”saunaan” ennen kippausta.

Haasteena etsittävän automatisoidun järjestelmän pitää voida puhdistaa 300 tavaravaunua joka päivä. Puhdistus olisi optimaalista tehdä kun vaunu on ylösalaisin ja yhä lämmin, tai välittömästi kippausaseman jälkeen. Aika asettaa oman haasteen, sillä vaunu jäähtyy nopeasti ja jokainen käytetty sekunti pitää kertoa kolmellasadalla. Lämmityksestä huolimatta toisissa vastaavan kaltaisissa lastin kippaustilanteissa vaunuihin on silti jäänyt hieman kiinni jäätynyttä tai kulmiin jumiutunutta hiiltä. Ylijäämähiilet pitää saada siivottua vaunusta olivat ne jäässä tai eivät.


Hiilivaunun sisäpuoli

Lisätietoa:

Voit kysyä lisätietoa rakenteiden ja vaunujen mitoista ja sijainneista sähköpostilla. Robocoast järjestää vierailun Tahkoluodon satamaan 3. helmikuuta 2020 kello 12:00, jossa pääsemme näkemään rakennustyömaan sekä saamme mahdollisuuden esittää kysymyksiä Adolf Lahti Oy:lle. Rekisteröidy tähän tilaisuuteen sähköpostilla viimeistään 31. tammikuuta: info@robocoast.eu

Video vaunun kippaamisesta löytyy tästä: https://www.youtube.com/watch?v=lPiY_m3i3Ns

Ratkaisuehdotukset:

Ratkaisuehdotukset tulee toimittaa kirjallisesti sähköpostilla osoitteeseen
info@robocoast.eu

Käytä PDF (ja tarvittaessa video MP4) tiedostoformaattia. Liitä ehdotukseesi alustava aikataulu- ja budjettisuunnitelma ja toimita aineisto viimeistään 21. maaliskuuta 2020. Älä unohda yhteystietojasi.

 

Huomaa:

Kaikki ratkaisuehdotukset käsitellään luottamuksellisesti. Robocoastin rooli on auttaa Adolf Lahti Yxplia Oy:tä löytämään ratkaisu haasteeseen. Haastekilpailun voittaja ja Adolf Lahti Yxpila Oy voivat sopia vapaasti jatkotoimenpiteistä. Haastekilpailun voittaja julkaistaan Robocoastin web sivulla ja teknologia tapahtumassa Porissa maaliskuun lopussa 2020.

Haastekilpailu järjestetään osana Euroopan aluekehitysrahaston ja Satakuntaliiton rahoittamaa “Robocoast R&D Center – Robotics Living Lab for companies” projektia.