Robocoast Challenge: Hylkeen automaattinen tunnistus

+

Robocoast julkaisee eurooppalaiseen kalatalouteen liittyvän haasteen. Suomen merialueilla elää noin 24000 hyljettä. Merkittävän osan hyljepopulaatiosta muodostavat isot 170 – 310 kg painoiset harmaahylkeet. Ne rakastavat kalaa – niin paljon, että rannikkokalastajat kärsivät merkittävistä tulonmenetyksistä. Kalastajien pyydysten luona kaivattaisiin tekniikkaa, joka havaitsisi hylkeen ja käynnistäisi karkottimet automaattisesti ennen kuin eläin tekee verkossa tuhojaan. Ratkaisu ei hyödytä vain Suomen kalataloutta, vaan koko pohjoista Eurooppaa, jossa painitaan saman ongelman kimpussa.

 

Haasteen kuvaus:

Miten tunnistaa hylkeen läsnäolo verkon läheisyydessä muun merenelämän joukosta? Ratkaisu tulisi osaksi automaattista hylkeen karkotinta.

 

Taustatietoa:

Hylkeiden (harmaahylje, norppa) aiheuttamat taloudelliset tappiot ovat merikalastuksen suurimpia ongelmia. Verkkokalastuksessa, saalistappioiden lisäksi, pyydysten jatkuvasta rikkoutumisesta aiheutuvat taloudelliset menetykset tekevät kalastuksesta nopeasti kannattamatonta.

Myös hylkeet kärsivät, varsinkin pienempi Itämeren norppa, joka voi sotkeutua kalastajan verkkoon ja hukkua.

Yksi ratkaisua odottava keskeinen osa ongelmaa on löytää soveltuva tekniikka hylkeen läsnäolon havaitsemiseksi. Tällä voidaan käynnistää pelotinratkaisu, joka pitää hylkeen poissa verkoista.

Paras ratkaisu palkitaan 10000 euron rahapalkinnolla, sekä mahdollisuudella saada 5000 euron tuki tuotekehitykseen.

 

Ohjeita osallistumiseen

Haaste on avoin kaikille. Osallistujat eivät saa korvausta haasteesta osallistumisesta. Voittava ratkaisu voi kuitenkin saada 10 000 euron palkinnon. (Robocoast / Prizztech Ltd tekee sopimuksen voittaneen osallistuvan joukkueen kanssa arvoltaan 10 000 euroa).

Myöhemmin keväällä 2020 voittajajoukkue voi osallistua prototyypin luomiseen Robocoast R&D Centerin avulla.
Osallistujilla tai osallistuvilla joukkueilla on mahdollisuus esittää ratkaisunsa Robocost-tuomaristolle Robotex Pori -tapahtumassa 11. lokakuuta Porissa. On myös mahdollista lähettää ratkaisusta video, joka esitetään pichaustilaisuudessa.Voittava ratkaisu valitaan ja palkitaan Robotex Pori -tapahtumassa.

Klikkaa tästä saadaksesi lisätietoja Robotex Pori -tapahtumasta.

 

Automaattitunnustuksen haasteita:

  • Pinnan alla hylkeet eivät juuri ääntele.
  • Vesi on sameaa, joka vaikeuttaa RGB kameran käyttöä.
  • Riittävän sähkövirran järjestäminen laitteelle.
  • Virhetunnistuksia sallitaan, mutta hylje pitää tunnistaa joka kerta.

 

Haastetta koskevat kysymykset:

Haastetta koskevat kysymykset voi toimittaa 30. syyskuuta 2019 mennessä sähköpostilla osoitteeseen:

info@robocoast.eu

 

Ratkaisuehdotukset:

Ratkaisuehdotukset tulee toimittaa kirjallisesti sähköpostilla osoitteeseen

info@robocoast.eu

 

Ehdotuksessa pitää mainita

  • Yhteystiedot
  • Kuvaus/esitys ratkaisuehdotuksesta

 

Luottamuksellisuus:

Kaikki ratkaisuehdotukset käsitellään luottamuksellisesti. Immateriaalioikeudet pysyvät ratkaisun tarjoajalla siihen asti, kun palkinto on maksettu, josta eteenpäin voittajaratkaisusta tulee julkinen. Prototyypin rakentamiseen on saatavana erillinen 5000 euron tuki.

Haaste toteutetaan osana ELY-keskuksen ja Euroopan meri- ja kalatalousrahaston rahoittamaa Hyljedetektoripaja projektia.