ROBOCOAST CHALLENGE: Measuring with AI – RATKAISE MITTAUSDATAAN LIITTYVÄ HAASTE TEKOÄLYN AVULLA!

+

Robocoast käynnistää tuotantolaitteiden mittausdataan liittyvän haasteen, jossa poikkeamia etsitään tekoälyn avulla. Haasteen voittava ratkaisuehdotus pilotoidaan. Haasteen tarjoava yritys on merkittävä satakuntalainen metallialan yhtiö.

 

Haasteen kuvaus:

Tuotantolaitteesta saadaan mittausdataa, joka on erilaista eri olosuhteista riippuen. Mittausdata on kuitenkin sillä hetkellä vallitsevissa olosuhteissa aina samankaltaista, josta on havaittavissa poikkeavat arvot. Näiden arvojen tunnistamiseen tarvitaan tekoälyä. Poikkeamia havaitseva tekoäly on sovellettavissa erilaisissa tuotantokohteissa

 

Taustatietoa:

Tuotantokoneista kerätään paljon dataa, jota analysoidaan erilaisilla analyysityökaluilla. Tekoälyä ei kuitenkaan ole vielä käytössä, vaikka dataa koneoppimiseen on saatavilla. Haasteen kautta halutaan käynnistää pilotti, jonka avulla:

  • kerätään tietoa ja ymmärrystä siitä, mitä tekoälyn opettaminen vaatii ja kuinka paljon työtä tarvitaan uusien olosuhteiden opettamiseen
  • opitaan, millaisia teknisiä taitoja tekoälyn käyttö edellyttää
  • saadaan selville, mitä vaatimuksia tekoäly asettaa IT infrastruktuurille

 

Järjestelmän evaluointi:

Evaluointidata, joka sisältää sekä normaalidataa että satunnaisia poikkeamia, lähetetään ratkaisun laatijoille myöhemmin excel/CSV-tiedostona. Koska pilottia ei kytketä oikeaan koneeseen tai järjestelmään, niin tuotantolaitetta simuloidaan esimerkiksi lähettämällä mittaustietoa reaaliaikaisesti Machine Learning -pilotille tietyin aikavälein, esim. yksi mittaustieto / sekunti.

 

Pilotin avulla halutaan saavuttaa:

  • Machine Learning -mallille opetetaan ”normaalitilanne”, sekä kaksi – kolme erikoistapausta. Mittaustulosten keskiarvo voi muuttua, joten tulosten suuntaus on otettava huomioon.
  • Poikkeavista arvoista on tultava jonkinlainen ilmoitus
  • Ratkaisun ei tarvitse keskustella minkään muun järjestelmän kanssa
  • Mittaustiedot ovat Excel / CSV –tiedostoina

 

Osallistuminen:

Haastekilpailu on avoin. Osallistumisesta ei makseta korvausta, mutta voittajaehdotuksesta tehtävän demon rakentamiseen voidaan maksaa maksimissaan 10 000 euroa. Haasteeseen ilmoittautuneet saavat käyttöönsä demon suunnitteluun tarvittavan datan.

 

Haastekilpailuun liittyvät kysymykset:

Haastekilpailuun liittyviä kysymyksiä voi lähettää sähköpostilla osoitteeseen:

info@robocoast.eu

 

Ratkaisuehdotukset:

Ratkaisuehdotukset toimitetaan sähköisesti vapaamuotoisena kirjallisena dokumenttina 9.6.2019 mennessä info@robocoast.eu

 

Ehdotuksen tulee sisältää:

  • ratkaisua tarjoavan yrityksen / yritysten yhteystiedot
  • kuvaus / esitys ratkaisuehdotuksesta, sisältäen havainnot ja tulokset
  • suuntaa-antavan hinta-arvion (ei sitova) tai muun ehdotuksen jatkotoimenpiteistä

 

Arviointikriteerit:

Arvioinnissa painotetaan ratkaisuehdotuksen toteutettavuutta ja sen soveltuvuutta haasteen ratkaisuun käytännössä. Ratkaisuehdotukset arvioidaan haasteen kohdeyrityksen toimesta.

 

Luottamuksellisuus:

Ratkaisuehdotukset käsitellään luottamuksellisesti. Ratkaisun IPR oikeudet pysyvät ratkaisun ehdottajalla, kunnes palkintosumma maksetaan, jolloin koodista tulee julkista.  Ratkaisun voittajalla on mahdollisuus kieltäytyä palkinnosta jolloin IP oikeudet säilyvät ratkaisun esittäjällä. Tällöin ratkaisun esittäjä ja yritys voivat vapaasti sopia jatkosta. Kilpailuun osallistujien IP oikeudet turvataan Robocoastin ja ratkaisuehdotuksen antavan yrityksen välisellä sopimuksella siten, että vain palkinnon saanut koodi julkistetaan.

 

Haastekilpailu järjestetään osana Euroopan aluekehitysrahaston ja Satakuntaliiton rahoittamaa Robocoast R&D Center –  Robotics Living Lab for companies –hanketta.