Cimcorp Flow Optimization Challenge

+

Ratkaistu haaste: Cimcorp Flow Optimization Challenge

Cimcorp toimittaa automaatiojärjestelmiä, joilla parannetaan yritysten sisäistä logistiikkaa. Intohimonamme on materiaalivirtojen optimointi. Olemme automatisoineet lähettämöjen, jakelukeskusten ja rengastehtaiden materiaalivirtoja jo yli 30 vuoden ajan. Suunnittelemme kokonaisvaltaisia ratkaisuja, joissa yhdistetään innovatiivisesti robotiikkaa ja älykkäitä ohjelmistoja. Tämä menestysresepti on nostanut Cimcorpin maailman johtavien automaatiotoimittajien joukkoon rengas- ja jakeluteollisuudessa.

Cimcorp käynnistää yhteistyössä Prizztechin kanssa Flow Optimization Challenge -haastekilpailun, jonka tavoitteena on löytää teknologisia innovaatioita Cimcorpin sisälogistiikkaratkaisujen kehittämiseen.

Haasteet:

 1. Portaalirobotin poimintapaikkaan integroitava renkaan sijainnin ja mittojen tunnistusratkaisu
  Materiaalivirtojen optimointia halutaan kehittää portaalirobotin poimintapaikkaan integroitavalla ratkaisulla, jolla voidaan tunnistaa käsiteltävän renkaan dimensiot ja sijainti. Rengasteollisuuden ratkaisuissa kuljettimella robotin poimintapaikalla on tyypillisesti keskitin, joka keskittää renkaan poimintaa varten. Tavoitteena on poistaa keskitin. Renkaan sijainti kuljettimella tulee tunnistaa jollain tekniikalla ja kertoa se robotille. Samalla tulee tunnistaa renkaan dimensiot, jotta saadaan virheet kiinni ennen kuin rengas menee eteenpäin.
 2. Mittausasema uusille rengasmalleille
  Cimcorpin Dream Factory -ratkaisu huolehtii uusia rengasmalleja kehittävien maailman johtavien rengasvalmistajien materiaalivirtojen sujuvuudesta. Cimcorp haluaa tehostaa asiakkaidensa tuotantoprosessia liittämällä Dream Factory -ratkaisuunsa mittausaseman, jolla uusien rengasmallien dimensioihin, painoon ja pinoamisesta aiheutuviin muutoksiin liittyvät datatiedot saadaan selvitettyä automaattisesti ja vietyä portaalirobotin varastonohjausjärjestelmään.
 3. Mittausratkaisu logistiikka-automaation tehostamiseen
  Cimcorpin robotisoiduilla keräilyjärjestelmillä huolehditaan mm. elintarvike- ja juomateollisuuden sekä päivittäistavara- ja verkkokauppojen logistiikka-automaatiosta. Robotit käsittelevät muovilaatikoita, joissa lopputuotteet toimitetaan. Muovilaatikot saapuvat pakkausalueelle kuormalavoille pinoittuina. Haasteena on muovilaatikkopinojen korkeuden mittaus trukkilavalla. Esimerkkitapauksessa lavalla on 4 tai 8 pinoa, mutta ratkaisun on kyettävä mittaamaan myös mikä tahansa muu lavakuvio. Ratkaisun tulee tunnistaa kunkin pinon korkeus lavalla automaattisesti.

Kilpailussa menestyneiden yritysten kanssa on tavoitteena käynnistää kehityshankkeita edellä mainittujen haasteiden ratkaisemiseksi.

Osallistuminen
Haastekilpailu on avoin. Osallistumisesta ei makseta korvausta.

Challenge Day Event
Challenge Day -tapahtumassa esitellään haasteet, kerrotaan tavoiteltaviin ratkaisuihin liittyvistä vaatimuksista ja haastekilpailun etenemisestä. Tapahtuma tarjoaa myös mahdollisuuden verkostoitumiseen muiden haastekilpailuun osallistuvien yritysten kanssa.

Tapahtuma järjestetään 30.8.2018 klo 13-16 Cimcorpin pääkonttorilla Ulvilassa osoitteessa Satakunnantie 5, 28400 Ulvila.

Haastekilpailuun liittyvät kysymykset
Haastekilpailuun liittyviä kysymyksiä voi lähettää sähköpostilla osoitteeseen: milab@prizz.fi

Kysymykset ja vastaukset julkaistaan anonyymisti Flow Optimization Challengen verkkosivulla.

Ratkaisuehdotukset
Ratkaisuehdotukset toimitetaan sähköisesti vapaamuotoisena kirjallisena dokumenttina 26.9.2018. mennessä: milab@prizz.fi.
Ratkaisuehdotuksen tulee sisältää:

 • ratkaisua tarjoavan yrityksen/yritysten yhteystiedot
 • kuvauksen tarjottavasta ratkaisusta
 • suuntaa-antavan hinta-arvion (ei sitova) tai muun ehdotuksen jatkotoimenpiteistä

Arviointikriteerit
Arvioinnissa painotetaan ratkaisuehdotuksen:

 • innovatiivisuutta
 • toteutettavuutta
 • integroitavuutta Cimcorpin automaatiojärjestelmiin

Ehdotukset arvioivat Cimcorp Oy:n asiantuntijat.

Luottamuksellisuus
Ratkaisuehdotukset käsitellään luottamuksellisesti. Kaikki oikeudet säilyvät ehdotuksen tekijällä/tekijöillä.

Cimcorp-konserni
Cimcorp on rengasteollisuuden automaatiojärjestelmien johtavia toimittajia koko maailmassa. Yhtiöllä on myös vahva asema elintarviketeollisuuden ja vähittäiskaupan jakelun keräilyjärjestelmien sekä postinjakelun automaation toimittajana.

Cimcorpilla on pääkonttori Ulvilassa sekä tytäryhtiö Kanadassa, Cimcorp Automation. Cimcorp-konserni työllistää noin 400 henkeä ja on toimittanut yli 2500 robottijärjestelmää kuuteen maanosaan.

Cimcorp-konserni on japanilaisen Murata Machinery, Ltd. omistuksessa. Ryhmään kuuluvat Cimcorp Oy ja Cimcontracting Oy Ulvilassa sekä Cimcorp Automation Ltd. Kanadassa.

www.cimcorp.com

Haastekilpailun mahdollistavat
Cimcorp Oy
Prizztech Oy & Yhdistelmäinnovaatiot-hanke